The Cheese Sisters (2022)

ประเภท : ภาพยนตร์แนว : โรแมนติกผู้กำกับ : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลแสดงนำ : น้ำหนึ่ง BNK48, เนย BNK48, ปัญ BNK48, เจนนิษฐ์ BNK48, วี BNK48, ฟ้อนด์ BNK48, คนิ้ง CGM48 และ มามิ้งค์ CGM48ผู้ผลิต : BNK48 x Studio…