The Witch: Part 2 The Other One (2022)

The Witch: Part 2 The Other One เป็นภาคต่อของ The Witch: Part 1 – The Subversion ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2018 กำกับโดย พัคฮุนจอง ผู้กำกับจากเรื่อง New World และ Night in Paradise สำหรับภาคแรก มีผู้ซื้อตั๋วเข้าชมมากกว่า 3 ล้านใบ…